Kontakti: +371 67612334; e-pasts: 4print@4print.lv

UTILIZĀCIJA

 

Saskaņā ar Brīvprātīgo Vienošanos (Voluntary Agreement), lietotājiem ir jābūt iespējai bez papildus atlīdzības nodot izlietotās toneru kasetnes ražotājam ottreizējai pārstrādei vai utilizācijai.

 

SIA 4PRINT,  kā Kyocera Document Solutions Europe distributors Latvijā, nodrošina izlietoto Kyocera toneru kasetņu savākšanu. Gala lietotājs var nodot bez maksas SIA 4PRINT vai jebkuram SIA 4PRINT sadarbības partnerim  izlietotās Kyocera toneru kastnes un SIA 4PRINT nodrošinās šo kasetņu pārstrādi vai utlizāciju atbilstoši prasībām.